venerdì 8 novembre 2019

AirHive: NASA Space Apps Challenge

https://www.youtube.com/watch?v=1kIAmJS6i-U